تبلیغات
Geological groups of Aran & Bidgol - کانی ومنشا کانی ها
كانی

كانی عنصر یا تركیبات شیمیایی، طبیعی، جامد، همگن، متبلور با تركیبات شیمیایی نسبتاً معین است كه سازنده اصلی سنگهای پوسته جامد زمین می‌باشد.این مواد كه بر اساس قوانین خاصی متبلور می‌گردند بر اساس خواص فیزیكی، سیستم‌تبلور، ماكل یا دوقلویی و خواص شیمیایی خود قابل شناسایی و تشخیص هستند.این مواد علاوه بر زیبایی ظاهری خود به دلیل دارا بودن ارزش اقتصادی و علمی از دیرباز مورد توجه خاص انسان بوده‌اند. چرا كه بسیاری از جواهرات، سنگهای معدنی و ......... در واقع كانی هستند.

منشاء كانیها

كانیها از نظر تشكیل به سه دسته تقسیم می‌شوند.
1- كانیهای اولیه یا درون‌زاد كه خود مستقیماً تشكیل شده‌اند.
2- كانیهای ثانویه كه از تغییر و تبدیل كانیهای دسته اول به وجود آمده‌اند.
3- كانیهای دگرگونی كه از دگرگونی دو گروه یاد شده حاصل شده‌‌اند.

الف) كانی‌های اولیه یا درون‌زاد كه خود مستقیماً تشكیل شده‌اند: ماده اصلی تشكیل دهنده كانیهای درون‌زاد به طور كلی در همه كانیها جسم سیال خمیرمانندی به نام ماگما می‌باشد. ماگما در محل تشكیل خود در داخل زمین به طرف بالا حركت می‌كند. با توجه به نحوه تشكیل كانیهای مختلف از ماگما مراحل ماگمایی را به چهار دسته اولیه، پگماتیتی، پنومانولتیك و گرمابی تقسیم می‌كنند.
1) مرحله ماگمایی اولیه : در این مرحله كانیها مستقیماً از ماگما تشكیل می‌شوند و كلیه كانیهای سیلیكاته از الیوین تا كوارتر تشكیل می‌‌شود.
2) مرحله پگماتیتی :....

كانی

كانی عنصر یا تركیبات شیمیایی، طبیعی، جامد، همگن، متبلور با تركیبات شیمیایی نسبتاً معین است كه سازنده اصلی سنگهای پوسته جامد زمین می‌باشد.این مواد كه بر اساس قوانین خاصی متبلور می‌گردند بر اساس خواص فیزیكی، سیستم‌تبلور، ماكل یا دوقلویی و خواص شیمیایی خود قابل شناسایی و تشخیص هستند.این مواد علاوه بر زیبایی ظاهری خود به دلیل دارا بودن ارزش اقتصادی و علمی از دیرباز مورد توجه خاص انسان بوده‌اند. چرا كه بسیاری از جواهرات، سنگهای معدنی و ......... در واقع كانی هستند.

منشاء كانیها

كانیها از نظر تشكیل به سه دسته تقسیم می‌شوند.
1- كانیهای اولیه یا درون‌زاد كه خود مستقیماً تشكیل شده‌اند.
2- كانیهای ثانویه كه از تغییر و تبدیل كانیهای دسته اول به وجود آمده‌اند.
3- كانیهای دگرگونی كه از دگرگونی دو گروه یاد شده حاصل شده‌‌اند.

الف) كانی‌های اولیه یا درون‌زاد كه خود مستقیماً تشكیل شده‌اند: ماده اصلی تشكیل دهنده كانیهای درون‌زاد به طور كلی در همه كانیها جسم سیال خمیرمانندی به نام ماگما می‌باشد. ماگما در محل تشكیل خود در داخل زمین به طرف بالا حركت می‌كند. با توجه به نحوه تشكیل كانیهای مختلف از ماگما مراحل ماگمایی را به چهار دسته اولیه، پگماتیتی، پنومانولتیك و گرمابی تقسیم می‌كنند.
1) مرحله ماگمایی اولیه : در این مرحله كانیها مستقیماً از ماگما تشكیل می‌شوند و كلیه كانیهای سیلیكاته از الیوین تا كوارتر تشكیل می‌‌شود.
2) مرحله پگماتیتی : از ماگمای اولیه در این مرحله جسم سیال و مذاب مانند باقی مانده است، كه حركت خود را به سمت بالا ادامه داده و شكستگی‌ها و فضای خالی مخزن ماگما را پر می‌كند. و كانیهای جدیدی متبلور می‌شوند یكی از اختصاصات این مرحله این است كه عناصر در داخل كانیهای تشكیل‌دهنده سنگها نفوذ می‌كنند. از نظر درشتی بلورهای پگماتیت مهم می باشند و از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند.
3) مرحله پنوماتولتیك یا مرحله گازی : پس از جدا شدن كانیهای ماگمایی ونیز تشكیل پگماتیت‌ها، قسمت گازی ماگما جدا شده و به سمت بالا در اطراف مسیر خود سنگها را تغییر می‌دهد كه فرآیند دگرسانی اتفاق می‌افتد. كه این مرحله هم در سنگهای آذرین درونی و هم در سنگهای آذرین بیرونی در مجاورت سطح زمین انجام می‌گیرد.
4) مرحله گرمابی : در این مرحله تنها چیزی كه از ماگما باقی مانده است محلولهای گرمابی، آبهای داغ محتوی تعداد زیادی كانی می باشد كه از آنها جدا شده و به حركت خود ادامه می‌دهند. و به تدریج كه به سطح زمین نزدیكتر می‌شوند سرد شده و به خلل و فرج سنگها وارده شده و كانیها در آنجا رسوب می‌كنند و به همین دلیل كانیهای متشكله از قبل تشكیل ممكن است تغییری در آنها ایجاد كنند كه باعث جانشینی بعضی كانیها با یكدیگر می‌شود.


ب) كانیهایی كه از تغییرو تبدیل كانیهای دسته اول به وجود ‌آمده‌اند: می‌‌دانیم كه كانیهای گروه اول در شرایط تحت فشار و درجه حرارت بالا تشكیل شده‌اند و این كانی‌ها در سطح زمین پایدار نبوده و خرد و تجزیه شده تحت عوامل مختلف چون رودخانه و باد حمل می‌شوند و در حوضه‌های رسوبی ته‌نشست كرده و سنگهای رسوبی را می‌سازند.
عواملی كه در تشكیل كانیهای ثانویه نقش دارند عبارتند از :
1- هوازدگی 2- فرآیندهای رسوبی 3- فر آیندهای حیاتی
2) فرآیندهای رسوبی :
به سبب اشباع آبها از مواد محلول موجب ته‌نشین شدن مواد می‌شود كه مثلاً ته‌نشین شدن نمك در دریاچه ارومیه از منشاء رسوبی تشكیل شده است و همچنین كانیهایی چون ژیپس و ایندریت كه به همین صورت ته‌نشین و تشكیل می‌شوند.
3) فرآیندهای حیاتی :
نقش حیوانات و گیاهان در تشكیل مواد معدنی بسیار مهم می‌باشد و مواد اولیه تشكیل زغال‌سنگ و نفت‌ از موجودات زنده می‌باشد. بعضی از پوسته آهكی یا سیلیسی و همچنین صدف‌های موجودات پس از مرگشان كانیهای سیلیسی و كربناته را می‌سازد.


ج) كانیهای دگرگونی :
در اثر گرما و فشار تغییراتی در مشخصات كانیها و سنگها ایجاد می‌شود كه دگرگونی می‌نامیم. كانیها در اثر دگرگونی ممكن است شكل بلورین خود را از دست بدهند و به شكل جدیدی متبلور شوند و همچنین تغییر در تركیب شیمیایی آنها هم اتفاق می‌افتد.طبقه بندی: سنگ ها وکانی ها،

تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 21:25 | نویسنده : دکتر محسن اعتماد | نظرات
...لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.